Thông tin quy hoạch

Bình dương quyết tâm hoàn thành Tuyến đường bàu bàng – mỹ phước – tân vạn. tin vui cho khách hàng đầu tư bất động sản

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Dương có tổng chiều dài 62 km, với điểm đầu là đường Hồ Chí Minh và điểm cuối là Quốc lộ 1A. Tỉnh Bình Dương đề ra mục tiêu trong năm 2019 sẽ thông xe đoạn từ Bàu Bàng

Chi tiết…

Quy định diện tích tối thiêu được tách thuở tại Bình dương

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH DƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2017/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 27 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN

Chi tiết…

Call Now Button